Kransbindning och grönt

Vintergrönt för kransbindning eller dekoration.

Vintergrönt kommer i regel i femkilos buntar.

  • Nobilisgran Rödgran
  • Tallris Enris
  • Nordman Cryptomeria
  • Buxbom Mjuken
  • Cypress Hönsben
  • Järnek