Kransbindning och grönt

Trivs bäst utomhus, men torkar vackert innomhus. Så länge man inte rör dem, då barrar dom.

Fins I lager i juletider eller på beställning.